Tijdelijk je koophuis verhuren: waar moet je aan denken?

Als je je koophuis tijdelijk wilt verhuren, moet je een aantal dingen regelen. Lees hieronder de belangrijkste punten die je niet moet vergeten:

1. Zorg voor een huurcontract tijdelijke huur om je koophuis te verhurenkoophuis tijdelijk verhuren

De normale huurbeschermingsregels bij tijdelijke verhuur op grond van de leegstandwet gelden niet. Dit betekent dat de huurder geen huurbescherming heeft bij beëindiging van de huur. Je moet wel een huurcontract tijdelijke huur opstellen die minimaal voor 6 maanden is en een opzegtermijn heeft van minimaal 1 maand voor de huurder en 3 maanden voor de verhuurder. De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen.

2. Vraag een vergunning aan bij de gemeente om je koophuis te verhuren

Je hebt een vergunning nodig voor tijdelijke verhuur van leegstaande woningen en gebouwen. Op basis van de leegstandwet kan een woning maximaal 5 jaar worden verhuurd. De vergunning kan je aanvragen bij de gemeente en wordt ineens verleend voor 5 jaar.

3.  Vraag toestemming aan je geldverstrekker om je koophuis te verhuren

Je hebt ook toestemming nodig van de bank of andere hypotheekverstrekker om je koophuis te verhuren. Deze instanties kunnen voorwaarden stellen aan hun toestemming, zoals het verder aflossen van uw hypotheek door de opbrengsten uit de huur.

4. Neem contact op met je verzekeringsmaatschappij om je koophuis te verhuren

Een verzekeraar kan besluiten om de dekking van de opstal- en aansprakelijkheidsverzekering aan te passen of uit te breiden. Belangrijk dus om contact op te nemen om je risico’s te beperken.